بسته های عضویت

ارسال تدریس خصوصی اساسی

رایگان
 • 2 ارسال تدریس خصوصی
 • 0 تدریس خصوصی برجسته
 • کار به مدت 10 روز نمایش داده می شود
 • پشتیبانی حرفه ای 24/7

ارسال تدریس خصوصی محبوبترین پکیج

50,000 ریال
 • 10 ارسال تدریس خصوصی
 • 5 پنج تدریس خصوصی برجسته
 • تدریس خصوصی به مدت 20 روز نمایش داده می شود
 • پشتیبانی حرفه ای 24/7

ارسال تدریس خصوصی طلایی

100,000 ریال
 • 90 ارسال تدریس خصوصی
 • 35 تدریس خصوصی برجسته
 • تدریس خصوصی به مدت 60 روز نمایش داده می شود
 • پشتیبانی حرفه ای 24/7